Съобщение–23.06.2011г.

2011-06-23

    “Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти , че днес 23.06.2011г. поради авария на топлопровод е прекъснато топлоподаването към жилищните сгради в кв.”Гео Милев” в карето между ул.”Цветан Радославов”, ул.”Лидице”, ул.”Хумболт”, бул.”Цариградско шосе”, ул.”Коста Лулчев”.
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

       
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД