Пресинформация – 31.10.08г.

2008-10-31

„Топлофикация София”АД има готовност да започне включването на отопление в столицата „Топлофикация София”АД има готовност да започне включването на отопление в столицата при наличието на метеорологичните условия, посочени в нормативните документи - три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от плюс 12 градуса и трайна прогноза за застудяване. Прогнозата предвижда високи дневни температури през следващите дни. „Топлофикация София”АД напомня отново, че за да бъде осигурено постоянно, надеждно и качествено топлоподаване през настъпващия сезон, дружеството трябва да заплаща коректно и в срок доставките на природен газ от „Булгаргаз”ЕАД. Това задължава и нашите клиенти коректно в срок да заплащат месечните си сметки за доставената им топлинна енергия. Призоваваме нашите клиенти да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна и топловодна инсталация и да запълнят източените инсталации. При необходимост от манипулации в абонатната станция, те могат да потърсят съдействие от техническите екипи в съответните топлорайони. Съветваме нашите потребители да вземат мерки и да ограничат максимално достъпа до абонатната станция в сградата. Така ще се упражнява строг контрол върху всички манипулации, които се извършват там, ще се предотврати до голяма степен възможността за кражби на топлинна енергия от недобросъвестни съседи и ще се опазват съоръженията, от които зависи качественото и надеждно топлоснабдяване на всички имоти и коректното отчитане на консумираната топлинна енергия. Напомняме на клиентите още сега да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението. Пресслужба „Топлофикация София”АД