Съобщение 14.06.2011г.

2011-06-14

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите абонати, живущи в ж.к. „Лозенец” между: бул. „Черни връх”, бул. България, ул. „Милин камък” и бул. „Джеймс Баучер”, че поради повреда на главен топлопровод ще бъде  спряно топлоподаването  на 14.06.2011г. /вторник/
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

                Пресслужба “Топлофикация  София” АД