Прессъобщение 13.06.2011г.

2011-06-13

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите абонати, живущи в централната градска част между улицитe:бул. М. Луиза, бул. Сливница, ул. Г. Раковски, бул. ген. Гурко,  ул. Алабин, и бул. Хр. Ботев, че поради повреда на главен топлопровод ще бъде  спряно топлоподаването  на 13.06.2011г. /понеделник/
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

   
                Пресслужба “Топлофикация  София” АД