Становище на ръководството на Топлофикация София

2011-06-09

Уважаеми колеги,

Във връзка с разпространената в медийното пространство информация за предстоящи стачни действия в Топлофикация София, категорично заявяваме, че това не отговоря на истината. В дружеството няма напрежение между работодател и служители и се поддържа постоянен диалог. Отношенията между двете страни са ясни и открити, а всички въпроси се решават стриктно съгласно разпоредбите на трудовото законодателство в страната.

От началото на месец  юни, за първи път през последните 10 години, менджмънтът на Топлофикация София провежда регулярни срещи с работещите във всички звена на компанията и отговоря открито на техните въпроси. На нито една от тези срещи не е била повдигната темата за протестни действия. Към момента служителите проявяват разбиране към затрудненото финансово положение на дружеството.

Ръководството благодари за тяхното търпение и разбиране по въпроса за преразглеждане на трудовите възнаграждения, които към днешна дата са адекватни на трудовия пазар.

Ръководството на дружеството нееднократно официално е заявявало готовността си да води открит и конструктивен диалог както със служителите си, така и с представители на синдикалните организации в дружеството.  

Клиентите на Топлофикация София нямат основания за притеснение по отношение на предлаганата услуга и нейното качество, въпреки опитите да бъде създадено допълнително напрежение в работата на компанията.

Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД