Съобщение 30.05.2011г

2011-05-30

Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти , че днес 30.05.2011г. поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването към жилищните сгради в ж.к. „Борово” в карето между ул. ”Ястребец”, ул. ”Природа”, ул. ”Родопски извор”, бул. ”Тодор Каблешков”, бул. ”България” и бул. ”Гоце Делчев” и ж.к. „Мотописта” в карето ул. ”Златишки проход”, бул.”Гоце Делчев”, бул. ”България” и ул. ”Славовица”

Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

       
                Пресслужба “Топлофикация  София”