92% от абонатите на столичната Топлофикация ще получат сметки под 100 лева за април

2011-05-18

92% от абонатите на столичната Топлофикация ще получат сметки под 100 лева за април

Още 20 абоната, платили в срок, получиха бонус 60% месечната си сметка


     Сметки под 100 лева ще получат 92% от абонатите на Топлофикация София за месец април, показват данните на изчислителния център на дружеството. Основна причина за по-ниските сметки в сравнение с предходните месеци са по-високите средномесечни температури и съответно спирането на парното в столицата, което приключи изцяло на 20 април.
     „Приключихме успешно отоплителен сезон 2010–2011 година. Гарантирахме отоплението на столичани, направихме необходимото, за да заплащаме текущите доставки на природен газ, както и да издължаваме просрочените сметки за гориво. Авариите през тази зима бяха в границите на допустимото за този период на сезона, като стремежът ни беше да ги отстраняваме в максимално кратък срок, за да не стоят хората на студено.”, обобщи Стоян Цветанов, Изпълнителен директор
на Топлофикация София. „Мотивирани сме през летните месеци да подменим онези участъци от топлопреносната мрежа, където имаше чести пробиви. Считам, че най- добрата и точна оценка за работата на Топлофикация дадоха над 2300 нови абонати, присъединени към дружеството от началото на годината до сега.”, допълни той.
     20 лоялни клиенти на Топлофикация София, заплатили в срок сметките си за топлинна енергия за м. март, спечелиха бонус в размер на 60% от мартенската си сметката за парно, който ще се приспадне от дължимото за топлинна енергия през следващите месеци и ще бъде отразен във фактурите. Абонатните номера на печелившите по месечната програма “Лоялен клиент – битови абонати” бяха изтеглени пред нотариус от ръководството на дружеството.
    Печелившите абонатни номера във второто месечно теглене на томболата  са: 113643, 87590, 82849, 309265, 365779, 144187, 95660, 207996, 71741, 273215, 188289, 360441, 274670, 366180, 164107, 338986, 262264, 8354, 15126, 284273.

      В рамките на програмата предстои ни да изтеглим още 450 абонати, които са били коректни към дружеството и нямат нито една просрочена сметка в продължение на 1, 2, 3 и повече години. Така ще се отблагодарим на нашите лоялни клиенти и ще мотивираме останалите, което всъщност е целта на бонусната ни програма.” заяви Стоян Цветанов.

      Програмата “Лоялен клиент – битови абонати” е заложена в Плана с  оздравителни мерки за подобряване на финансово–икономическото и технологично състояние на Топлофикация. 100 клиента, които са били изрядни в рамките на цяла година, ще получат приспадане на 80% от платената сума за топлинна енергия през изминалите 12 месеца. 150 от абонатите - лоялни в рамките на 2 години, ще получат като приспадане 90% от сумата за парно през изминалите 12 месеца. 200 потребителя, изрядни в рамките на 3 и повече години, пък ще получат 100% приспадане от платената от тях сума за парно през изминалата година.
      Клиентите на Топлофикация София, желаещи да се включат сега в месечната томбола, която ще се тегли в началото на м. юни, е достатъчно да платят сметката си за м. април в срок до 30 май включително.

Пресслужба “Топлофикация София” ЕАД