Съобщение 13.05.2011 г.

2011-05-13

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите абонати , че днес 13.05.2011г.  поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването в  ж.к.”Младост”-4.
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на  топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

       
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД