Съобщение 10.05.2011г.

2011-05-10

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти , че днес 10.05.2011г. поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването към жилищните сгради в кв.”Лозенец” в карето между бул.”Джеймс Баучер”, ул.”Якубица”, ул.”Кричим”, ул.”Златовръх”, бул.”П.Яворов” и ул.”Ст.Михайловски”.
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД