Втората дата за отчитане на топломерите да е безплатна и извън работно време иска Топлофикация София

2011-05-08

Дружеството готви промени в договорите си с фирмите за дялово разпределение

Второто посещение за отчитане на измервателните уреди в жилищата на столичани да е задължително без допълнителна такса. Това  е една от промените, които Топлофикация София ще поиска да бъдат направени в новите договори с фирмите-топлинни счетоводители. Поради изтичане срока на действие на старите договори в близките дни предстои да бъдат подписани нови. По този начин ще бъде избегната възможността  отделна фирма да се възползва от пропуските в нормативната база и част от абонатите на дружеството да бъдат в неравнопоставено положение спрямо останалите. Въпреки че и в момента голямата част от топлинните счетоводители не искат допълнително заплащане при второто посещение за отчет, въвеждането на тази клауза  ще гарантира категорично правата на всички клиенти. „Топлофикация София”  предвижда да  бъде записано в новите договори, че едното отчитане да бъде насрочено в извънработно време, за да е удобно за абонатите.
“Ще направим всичко необходимо, за да не допуснем повече топлинни счетоводители да прилагат некоректни действия спрямо нашите клиенти. Ще настояваме едната дата за отчет да  бъде в извън работно време и така няма да се налага хората да бягат от работа или да си вземат отпуск, когато настъпи отчетния период. Практиката трябва да бъде еднаква за всички фирми, за да могат абонатите ни да получават висококачествена услуга на справедлива цена”, заяви Стоян Цветанов, изпълнителен директор на дружеството.
 „Топлофикация София” има готовност да защити интересите на абонатите си и дори да инициира процедура за промяна на Общите условия на договорите между търговците за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда-етажна собственост, които се одобряват от ДКЕВР. Тази стъпка ще бъде направена, ако топлинните счетоводители не се съгласят с промените в договорите си с дружеството.
Като мярка за повишаване контрола върху дейността на подизпълнителите си, дружеството включи в пакета предложения за промяна на сега действащия Закон за енергетиката две позиции, които пряко засягат дейността дялово разпределение. Направеното предложение е фирмите – топлинни счетоводители сами да събират таксите за отчет и изготвяне на изравнителната сметка и в договор с етажната собственост да бъдат уточнени подробностите относно извършването на дяловото разпределение в съответната сграда.
„По този начин потребителите ще имат възможност да договарят най-добрите за себе си условия и да изискват от топлинните счетоводители качество на услугата.”, категоричен е Стоян Цветанов.

„Топлофикация София”ЕАД напомня на своите клиенти, че ако не са доволни от обслужващата фирма за дялово разпределение, в процеса на подмяна на уредите за дялово разпределение, който тече сега, те имат възможност да вземат решение на общо събрание и да изберат друга фирма, включително и столичната Топлофикация. На сайта на „Топлофикация София”– www.toplo.bg - е публикувана информация за предлаганата услуга дялово разпределение, като потребителите могат да изтеглят необходимите документи.