Бонус от 1141 лева спечелиха първите 20 лоялни клиенти на дружеството

2011-05-02

Бонус  от 1141 лева спечелиха първите 20 лоялни клиенти на дружеството

До началото на следващия отоплителен сезон ще бъдат изтеглени и печелившите по годишните програми "Лоялен клиент - битови абонати"

          Бонус от 1141 лева спечелиха първите 20 лоялни клиенти на Топлофикация София, които заплатиха в срок февруарските си сметки  за топлинна енергия. Обект на първата томбола са близо 67% от абонатите на дружеството, сочат данните на изчислителния център. Абонатните номера на печелившите по месечната програма "Лоялен клиент - битови абонати" бяха изтеглени пред нотариус от ръководството на дружеството. Според условията на програмата те получават бонус в размер на 60% от сметката си за парно за месец февруари, който ще се приспадне от дължимото за топлинна енергия през следващите месеци и ще бъде отразен във фактурите.

Печелившите абонатни номера са: 370576, 243117, 189321, 48494, 144699, 315101, 251934, 222127, 123032, 245090, 419936, 40852, 76982, 306135, 376934, 314071, 129855, 2781, 219993, 93046. Всички те са уведомени писмено за наградата.

"Топлофикация София" съществува заради клиентите си и ние работим усилено, за да върнем тяхното доверие. Стартирането на програмата ни дава възможност да стимулираме нашите абонати и същевременно да се отблагодарим на лоялните, които коректно и в срок покриват своите сметки за топлинна енергия. Над 70 000 от абонатите на дружеството нямат нито една просрочена месечна сметка в продължение на три и повече години. Именно коректността на потребителите ни осигурява възможността на дружеството успешно да гарантира топлинния комфорт на всички столичани." заяви Стоян Цветанов, изпълнителен директор на дружеството.

Програмата "Лоялен клиент - битови абонати" е заложена в Плана с оздравителни мерки за подобряване на финансово-икономическото и технологично състояние на Топлофикация. От бонусите ще се възползват абонатите на Топлофикация, които нямат просрочени месечни задължения за 1 година, 2 години, 3 години и повече, както и тези, които са издължили в срок съответната си месечна сметка.

Всеки месец дружеството ще определя на томболен принцип 20 лоялни абоната, които печелят бонус в размер на 60% от платената сума за топлинна енергия през изминалия месец. В началото на месец май ще бъдат ясни новите 20 потребители на Топлофикация София, които са платили априлските си сметки в срок и които ще си получат съответния  бонус. 100 клиента, които пък са били изрядни в рамките на цяла година, ще получат приспадане на 80% от платената сума за топлинна енергия през изминалите 12 месеца. 150 от абонатите - лоялни в рамките на 2 години, ще получат като приспадане 90% от сумата за парно през изминалите 12 месеца. 200 потребителя, изрядни в рамките на 3 и повече години, пък ще получат 100% приспадане от платената от тях сума за парно през изминалата година. Избраните пред нотариус клиенти ще получават наградите си под формата на приспадане на сумата от дължимото за топлинна енергия през следващите месеци до изчерпване на спечеления бонус, но за период не по-дълъг от 12 месеца. До началото на следвашия отоплителен сезон ще са определени имената на лоялните клиенти по съответните годишни програми.

Регламентът на програмата предвижда служителите на "Топлофикация София"ЕАД да не вземат участие в програмата, независимо че са сред дългогодишните лоялни клиенти на компанията.

Абонати на Топлофикация в момента са 425 482 домакинства в столицата, като през миналата година са присъединени нови 7 140 домакинства.