53% от сметките за парно през януари 2008 са под 100 лв

2008-02-18

“Топлофикация София” АД уведомява своите клиенти, че от 18.02.08 г., могат да заплащат в касите на дружеството или по безкасов път сметките за топлинна енергия за м. януари 2008г.

53 % от сметките на абонатите на столичната „Топлофикация” за м. януари са под 100 лв.
22 % от сметките са от 100 лв. до 150 лв.
12% са от 150 лв. до 200 лв.
6% са от 200 лв. до 250 лв.
6% са над 250 лв.

“Топлофикация София”АД обслужва над 401 230 потребители на топлинна енергия в столицата.

Топлинната енергия, фактурирана на битовите абонати през м. януари 2008г. е 622 106 MWh.

За м. декември 2007г. количеството топлинна енергия е 603 029 MWh.
Клиентите на „Топлофикация София”АД, които желаят повече разяснения за сметките си, могат да получат информация на тел. 859 41 63 и 958 24 73  всеки работен ден от 8.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.
Клиентите могат да проверят размера на сметките си на автоматичната телефонна линия за информация 958 01 55 на цената на един градски разговор, достатъчно е да знаят абонатния си номер.

Касите на дружеството са отворени от 7 до 19 часа всеки работен ден. “Топлофикация София”АД не инкасира суми по домовете на абонатите, нито извън компютърните каси.

За улеснение на потребителите от 18 февруари 2008г. „Топлофикация София”АД предоставя нова безплатна телефонна линия 0 700 17 122. На този телефон в почивните и празнични дни, както и в извънработно време клиентите ще могат да получат актуална и навременна информация за възникналите аварии по топлопреносната мрежа.

„Топлофикация София”АД напомня на своите клиенти, че при възникнали проблеми с топлоподаването в отделна сграда или вход, могат да се обръщат към обслужващия топлорайон на следните телефони: 
ТР”София” –             931 49 49
ТР”София Изток” –         970 99 32
ТР”Земляне” –             859 01 95
ТР”Люлин” –             934 00 80

Клиентите могат да оставят денонощно съобщения на Автоматичната телефонна линия  958 01 55 / на цената на един градски разговор/.
При аварии клиентите могат да се обръщат към Аварийно-диспечерската служба, която осъществява ежедневно 24-часово дежурство. Телефоните за връзка с дежурните аварийни екипи са 951 51 96 и 951 52 58.

Пресслужба “Топлофикация София” АД