Съобщение 19.04.2011 г

2011-04-19

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в района на ул.”Хайдушка поляна”, ул.”Христо Матов”, бул.”Зар Борис ІІІ”, бул.”Акад. Иван Гешов”, ул.”Мокренски проход”, ул.”Костенец”и ул. „Безименна”, че поради авария е прекъснато топлоподаването .
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.
       
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД