Съобщение 18.04.2011 г

2011-04-18

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД ЗАПОЧВА ОБЩОТО СПИРАНЕ НА ТОПЛОПОДАВАНЕТО

“Топлофикация София”ЕАД уведомява своите клиенти, че според  прогнозата, предоставена ни от НИМХ – БАН, през предстоящата седмица ще бъдат  изпълнени предвидените от Наредбата за топлоснабдяване условия, при които може да се обяви общо спиране на  отоплението в столицата.
В съответствие с Общите условия на “Топлофикация София”ЕАД от понеделник, 18 април 2011 г.,  ще започне поетапно общото спиране на отоплението в столицата.
При желание от страна на абонатите отоплението в отделни сгради може да остане включено. За това е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост. На основание на това решение упълномощено лице подава заявка в обслужващия топлорайон. 
 
Пресслужба “Топлофикация София”ЕАД