Съобщение 04.04.2011г.

2011-04-04

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в района на бул.”Тотлебен”, ул.”Йоаким Кърчовски”, ул.”20 април”, пл.”Македония”, ул.”Добруджански край”, че поради авария е прекъснато топлоподаването .
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

       
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД