Съобщение 30.03.2011 г

2011-03-30

СПИРАНЕ НА ОТОПЛЕНИЕТО ПО  ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ

„Топлофикация София”ЕАД информира своите клиенти, че въпреки повишението на външните температури, все още не са настъпили необходимите условия за общо спиране на отоплението в столицата.
Съгласно Общите условия за продажба на топлинна енергия на потребители за битови нужди общото спиране може да започне, ако са изпълнени следните условия - дългосрочна прогноза за трайно затопляне и три последователни дни със средноденонощна температура над плюс 12 градуса Целзий. Метеорологичната прогноза, която е предоставена на дружеството от НИМХ – БАН, предвижда понижение на температурите в последните дни на м. март. Тази прогноза не дава основание да се започне окончателното спиране на отоплението в столицата.

  “Топлофикация София”ЕАД напомня на своите клиенти, че те имат възможност да поискат спиране на отоплението в отделна сграда. За целта е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост, на основание на което да бъде подадена заявка  в обслужващия топлорайон. Заявките ще се изпълняват в рамките на един работен ден. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на клиентите и чрез нея се избягва възможността за спиране на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на етажната собственост.

Пресслужба “Топлофикация София”ЕАД