Пресинформация - 26.09.2008г.

2008-09-26

„Топлофикация София”АД възстанови днес топлоподаването

     към 3 от спрените сгради

     Клиентите на „Топлофикация София”АД в три от спрените сгради – ул.”Христо Смирненски” №28, ул.”Кричим”№ 47 и бул.” Евлоги и Христо Георгиеви”№ 44 издължиха значителна част от просрочените си сметки. Това даде основание на дружеството да възстанови топлоподаването към тях.

     „Топлофикация София”АД дава възможност на клиентите в посочените сгради, които все още дължат големи суми,  да платят сметките си в 7-дневен срок. Ако след този срок дължимите суми не бъдат изплатени, към тези абонати ще бъдат образувани съдебни производства.

Пресслужба „Топлофикация София”АД