пресинформация – 23.09.2008г.

2008-09-24

1 октомври – начало на новия отоплителен

сезон в столицата 

     В изпълнение на законовите разпоредби /Наредбата за топлоснабдяване - чл. 3 ал. 1 и 2/ „Топлофикация София”АД предоставя на своите клиенти топлинна енергия за отопление от 1 октомври до 30 април. Топлопреносното предприятие включва отоплението в абонатната станция на сградата, когато средноденонощната температура на външния въздух в три последователни дни е по-ниска от плюс 12 градуса и дългосрочната прогноза за времето предвижда трайно застудяване.

     „Топлофикация София”АД приканва  своите клиенти да приключат ремонтните работи, свързани с вътрешната отоплителна инсталация и да запълнят инсталацията до края на м. септември. Също така напомняме на абонатите още сега да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване  на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Пресслужба „Топлофикация София”АД