Съобщение 11-03-2011

2011-03-11

февруарските сметки за парно в софия  - по-ниски средно с 14,4% спрямо януари
20 клиента на Топлофикация, платили в срок сметката си за  февруари, ще получат обратно 60% от сумата като бонус

Февруарските сметки за парно и топла вода на столичани са средно с 14,4% по-ниски в сравнение с януарските, показват данните от изчислителния център на „Топлофикация София”. Основната причина за това е, че поради по-високата средномесечна температура през м. февруари  +0,3 оС , общото потребление на топлинна енергия в столицата е намалено. През февруари 2011 г. „Топлофикация София” е доставила на клиентите в гр. София 642052 МВтч при цена 88,932 лв./МВтч.  През м. януари 2011г., който беше със средномесечна температура  -1,1 оС, са доставени общо 750160 МВтч при същата цена.
„С февруарските сметки домакинствата ще почувстват за първи път осезателно и намалението на цената на топлинната енергия с 5,1%, което е факт от 1 януари 2011 година. В предходния месец това, за съжаление, беше невъзможно заради отрицателните температури. ”, обясни Стоян Цветанов, Изпълнителен директор на „Топлофикация София”.
Заради намалената консумация на топлинна енергия през февруари  вече 57,3% от домакинствата в София попадат в най-голяма потребителска група със сметки от 50 до 150 лева. За сравнение през миналия месец сметки в този диапазон получиха 54,5% от абонатите на столичната Топлофикация.
Абонатите на „Топлофикация София”, които заплатят в срок до 31 март февруарските си сметки, ще бъдат първите, които имат възможност да спечелят бонуси от програмата “Лоялен клиент – битови абонати”. В началото на април имената на 20 изрядни клиента на дружеството ще бъдат изтеглени на томболен принцип в присъствието на нотариус. Те ще спечелят бонус в размер на 60% от платената сума за топлинна енергия през м. февруари. Тази сума ще им бъде приспадната от следващите месечни сметки.
Програмата “Лоялен клиент – битови абонати”, която е заложена в Плана с оздравителни мерки за подобряване на финансово–икономическото и технологично състояние на дружеството, стартира от април 2011 година. Целта на програмата е да поощри изрядните клиенти на Топлофикация и да намали броя на некоректните длъжници. От бонусите ще могат да се възползват абонатите на Топлофикация, които нямат просрочени месечни задължения в рамките на 1 година, 2 години и повече от 3 години, както и тези, които са издължили в срок съответната си месечна сметка.

Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД