Съобщение 09.02.2011г.

2011-02-09

200 лоялни клиента с бонус парно за 1 година


70 000 домакинстава нямат закъснение в плащанията към Топлофикация за последните 3 и повече години

От април 2011 година Топлофикация София стартира един месечен и три годишни бонус пакета за лоялните си клиенти. Програмата “Лоялен клиент – битови абонати” е заложена в Плана с оздравителни мерки за подобряване на финансово–икономическото и технологично състояние на Топлофикация София, който беше представен пред медиите днес от ръководството на дружеството.
Целта на програмата е да поощри изрядните клиенти на Топлофикация и да намали броя на некоректните длъжници. От бонусите ще могат да се възползват абонатите на Топлофикация, които нямат просрочени месечни задължения в рамките на 1 година, 2 години и повече от 3 години, както и тези, които са издължили в срок съответната си месечна сметка.
Всеки месец дружеството ще определя на томболен принцип 20 лоялни абоната, които печелят бонус в размер на 60% от платената сума за топлинна енергия през изминалия месец, като въпросната сума ще бъде прихваната от следващите месечни сметки. 100 клиента, които пък са били изрядни в рамките на цяла година, ще получат приспадане на 80% от платеното за топлинна енергия през изминалите 12 месеца. 150 от абонатите - лоялни в рамките на 2 години, ще получат като приспадане 90% от сумата за парно през изминалите 12 месеца. 200 потребителя, изрядни в рамките на 3 и повече години, пък ще получат 100% приспадане от платената от тях сума за парно през изминалата година. Избраните пред нотариус клиенти ще получават наградите си под формата на приспадане на сумата от дължимото за топлинна енергия през следващите месеци до изчерпване на спечеления бонус, но за период не по-дълъг от 12 месеца.
Февруарските сметки за топлинна енергия ще са обект на първата месечна бонусна програма, като срокът за тяхното безлихвено плащане е от 15 до 30 март 2011 година. Годишните програми ще стартират с изплащането на априлските сметки за парно и ще обхващат отоплителния сезон 2010-2011 година, т.е не трябва да има закъснение при плащането на нито една от сметките за парно в периода май 2010 – април 2011 година включително.
„Стартираме бонусните програми за лоялните си клиенти, като слагаме началото на диалога си с тях и се стремим Топлофикация София да заработи като търговска компания, която мисли за своите абонати. Тъй като е необходима техническа настройка на работата в изчислителния център на дружеството, за да бъдат определени клиентите, които могат да участват в бонусните пакети  - първите печеливши по годишните програми ще бъдат известни през юни, а месечните още през април.”, съобщи Стоян Цветанов, изпълнителен директор на Топлофикация София.
Абонатите на Топлофикация София в момента са 425 482 домакинства, като за последната година са присъединени нови 7 140. По данни на дружеството до този момент близо 70 000 абоната не са закъснели с плащанията си нито ден през последните 3 и повече години.
„Искам да успокоя потребителите ни, че разходите, предвидени за покриване на съответните бонуси няма да се начисляват върху сметките на останалите ни клиенти и няма да бъдат калкулирани в цената на топлинната енергия. По първоначални данни ориентировъчният бюджет на програмата “Лоялен клиент – битови абонати” се изчислява на 800 000 лв., като това ще са собствени средства на дружеството и приходи от нелицензионната ни дейност”, категоричен е Цветанов.
Планът с оздравителни мерки за подобряване на финансово - икономическото и технологичното състояние на Топлофикация София ще бъде внесен до края на седмицата в Столичната община. В оздравителния план са записани краткосрочни, средносрочни и дългосрочни стъпки, които ще бъдат предприети от ръководството на Топлофикация за стабилизиране на дружеството след окончателното им одобрение от собственика в лицето на Столична Община.
В актуализирания бизнес план на дружеството за 2011 година е записано, че очакваната загубата за тази година ще бъде намалена на 7 млн. лв, което е два пъти по-малко от очакваната за 2010 г. (18 млн. лв.) Планирани са инвестиции в размер на 37 млн. лв., ремонтна пограма на стойност 6,9 млн. лв. и подмяна на 11 км. тръби през тази година, финализиране на процеса на рехабилитация на абонатните станции в столицата, както и повишаване на събираемостта с близо 7%.
Мерките за повишаване на текущата събираемост на дружеството са сред приоритетните стъпки в оздравителния план. Те имат за цел да подобрят комуникацията с клиентите и да предложат по-добро качество на обслужване, което ще се постигне с реорганизация и преструктуриране на търговската дейност. Преди новия отоплителен сезон ще заработи информационната система, която ще позволи оптимизиране на разходите и подобряване на билинг процесите в дружеството. Предвижда се отваряне на 4 нови клиентски центъра за обслужване, където потребителите да могат да получават необходимата им информация, както и всички административни услуги, свързани с Топлофикация София.
“В средносрочен и дългосрочен план за подобряване състоянието на Топлофикация София сме заложили финансови мерки – за намаляване на загубите, технологични мерки – за понижаване на производствените разходи и повишаване на ефективността, инвестиционни – за модернизиране на съоръженията, законови – за облекчаване на процесите по събираемостта на дружеството, търговски и административни – за подобряване обслужването на клиентите ни. За първи път дружеството ще работи с дългосрочна визия за развитие и това е най-важното на този етап. Предстои ни мното работа, но смятам че заедно със собственика, общите ни усилия ще дадат резултат, за да върнем доверието на потребителите си и обществеността в Топлофикация София”, каза още Стоян Цветанов.