Съобщение 04.02.2011 г.

2011-02-04

    “Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в ж.к.”Надежда” - 4,5 и 6 част и ж.к.”Обеля”- 1 и 2, че поради авария е прекъснато топлоподаването.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

       
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД