Съобщение 01.02.2011г.

2011-02-01

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, че днес 01.02.2011г. поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването към жилищните сгради  на част от 5 микрорайон на ж.к. Овча купел 1: от бл.506 до бл.508, от бл.511 до бл.517, бл.528, бл.48, бл.54 и ОДЗ 39.
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

       
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД