Съобщение 22.01.2011 г.

2011-01-22

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в централна градска част, че поради авария е прекъснато топлоподаването към живущите в района между бул. “Сливница”, ул. „Г. С. Раковски”, ул. „Ив. Вазов”, ул. „Дякон Игнатий”, бул. „Цар Освободител”, ул. „Московска”, ул. „Веслец”, ул. „Екзарх Йосиф”, бул. „М. Луиза” до бул. „Сливница”.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

       
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД