Прессъобщение 14.01.2011г.

2011-01-14

Обобщена информация и сравнение на сметките за топлинна енергия за декември 2010 година спрямо декември 2009 година

През декември 2010 г. сметките за парно на софиянци, при условие, че те са запазили без значителна промяна начина си на отопление в жилищата,  са по-високи средно с 30% поради увеличената през 2009г от ДКЕВР цена на топлинната енергия с 29,4%.
Според данните на "Топлофикация София" ЕАД през м. декември 2010г. се наблюдава запазване на тенденцията най-голямата група от абонатите - 56% да плащат сметки между 50 и 150 лв. За сравнение през месец декември 2009 г. те са били 59 %.

  През м. декември 2010 г. „Топлофикация София” ЕАД е доставила на клиентите в гр. София 676767 МВтч топлинна енергия. Средномесечната температура е 0,5 оС. Цената на топлинната енергия през  м. декември 2010 г. е 93,732 лв. за мегаватчас  с включен ДДС.
  За  сравнение с м. декември 2009 г., когато средномесечната температура е била 2,8 оС., количеството доставена топлинна енергия е 652 293 МВтч, като клиентите са заплащали  72,432 лв. за мегаватчас  с включен ДДС.
  Увеличението с 3,8% на доставена и отчетена според показанията на общите топломери топлинна енергия през м. декември 2010 г. се дължи на по-ниските температури, които увеличават потреблението, както и на 7 383  нови клиенти, включени през изминалата година. Въпреки по-неблагоприятните климатични условия и повечето абонати, подадената само с 24 474 мегаватчаса повече топлоенергия към абонатите през м. декември 2010 година спрямо декември 2009 година означава, че потребителите са управлявали разумно консумацията в жилищата си. Тук следва да се отбележи и целевата инвестиционна политика на дружеството за рехабилитиране на абонатните станции, които дават възможност за регулация на топлоподаването към сградата съобразно външните температури и за реализация на около 30%  икономия на топлинна енергия при крайните клиенти.
  За м. ноември 2010г. „Топлофикация София”ЕАД е фактурирала на своите клиенти 361 120 мегаватчаса топлинна енергия, като средномесечната температура е била 10,8 оС.  Количеството топлинна енергия  е средно с 87,4% по-голямо, което се обяснява със значителната разлика в стойностите на температурата на външния въздух през двата последни месеца на 2010г.
  Най-често клиентите сравняват общата сума за плащане от фактурата, но не отчитат, че цената е по-висока през  м. декември 2010 г. в сравнение с м. декември 2009 г. Коректно е да се сравнява количеството топлинна енергия, отчетено по общия топломер в съответната сграда. Тази цифра е посочена в месечната фактура на всеки отделен клиент. Отчетеното количество топлинна енергия се разпределя според прогнозния дял, определен от фирмата – топлинен счетоводител на всеки отделен имот в съответната сграда. Ще напомним, че ако един клиент през миналия сезон е доплатил при изравнителната си сметка, за този сезон му е определен по-висок прогнозен дял и съответно той плаща за по-голямо количество топлинна енергия. По тази причина и сметката му за м. декември 2010г. логично ще бъде по-висока от сметката за  същия месец през 2009г.
  Намалението от 5% на цената на топлинната енергия, което влезе в сила от 1 януари 2011г. ще се усети от клиентите едва през м. февруари 2011г., когато ще бъдат готови сметките за м. януари по намалената цена.

Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД