Съобщение -

2008-09-16

„Топлофикация София”АД напомня на своите абонати от ж.к ”Слатина” и част от „Дружба-1”,  че за извършване на планов ремонт на главен топлопровод, за което бяха предварително уведомени, ще бъде спряно подаването на топла вода от 16 септември 2008 г. до 6 октомври 2008 г. вкл.

„Топлофикация София”АД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба на „Топлофикация София”АД

16 септември 2008 г.