Съобщение 29.12.2010

2010-12-29


Във връзка с предстоящите празнични и почивни дни в “Топлофикация София”ЕАД е създадена организация за дежурство на екипи с оглед поддържане на нормално топлоподаване и отстраняване на аварии по топлопреносната мрежа.

По време на всички почивни и празнични дни  ще се осъществява 24-часово дежурство с дежурни аварийни екипи. Телефоните за връзка с тях са  951 51 96 и  951 52 58.

Допълнително на 31 декември 2010г. от 09.00 до 15.00 часа в топлорайоните ще има дежурен информатор и екип, който ще може да реагира на постъпили сигнали от клиентите за възникнали проблеми  в топлоснабдяването.
 
Телефоните за информация са:
ТР”София” –         931 49 49
ТР”София Изток” –     970 99 32
ТР”Земляне” –         859 01 95
ТР”Люлин” –         934 00 80

За улеснение на клиентите „Топлофикация София”EАД предоставя безплатната телефонна линия 0 700 17 122. На този телефон в почивните и празнични дни, както и в извънработно време те могат да получат актуална информация за възникналите аварии по топлопреносната мрежа.

Пожелаваме на всички клиенти на „Топлофикация София”ЕАД успешна 2011 година! Весели празници!


Пресслужба “Топлофикация София”ЕАД