Съобщение 27.12.2010 г.

2010-12-27

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в ж.к. Гео Милев между улиците „Хр. Чернопеев”, „Цв. Радославов”, „Лидице”, „Гео Милев” и „Ив. Димитров-Куклата”, че поради повреда на главен топлопровод е спряно топлоподаването.
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
 “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

 
    Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД