Съобщение

2008-09-16

„Топлофикация София”АД съобщава на своите абонати от ж.к.”Обеля-1” и ж.к.”Обеля-2”, че за отстраняване на авария на главен топлопровод ще бъде спряна топлата вода, днес, 16 септември 2008 г. за времето от 8.00 ч. до 24.00 ч. 

„Топлофикация София”АД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.
 
 

Пресслужба на „Топлофикация София”АД

16 септември 2008 г.