Съобщение 14.12.2010г.

2010-12-14

“Топлофикация  -  София”   ЕАД  уведомява  своите  клиенти от кв. „Витоша” – бл.№№ 1 и 2, сградите  по ул. „И. Брадистилов” и около МГУ „Св. Иван Рилски”, че поради авария на топлопровод е спряно топлоподаването. Създадена е необходимата организация и ще се работи непрекъснато до възстановяване на топлоснабдяването.
   
“Топлофикация - София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.
   
   
                Пресслужба “Топлофикация -  София”ЕАД