Съобщение 13.12.2010г.

2010-12-13“Топлофикация  -  София”   ЕАД  уведомява  своите  клиенти в района на ул. „Н.Габровски”, бул. „Г.М.Димитров” и ул. „А.Карамитев”, че поради авария на главно отклонение е спряно топлоподаването. Създадена е необходимата организация и ще се работи непрекъснато до възстановяване на топлоснабдяването.
   
“Топлофикация - София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.
   
   
                Пресслужба “Топлофикация -  София”ЕАД