Съобщение 11.11.2010г.

2010-11-11

"Топлофикация София" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авария на главен топлопровод е спряно топлоподаването в ж.к. "Люлин" - 3,4 и 5. Създадена е необходимата организация и ще се работи непрекъснато до отстраняване на аварията.
"Топлофикация София" ЕАД  поднася извинения на засегнатите клиенти.
 
Пресслужба "Топлофикация София" ЕАД