Съобщение 10.11.2010г.

2010-11-10

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите абонати, че поради авария на главен топлопровод е спряно топлоподаването между улиците: бул. Гоце Делчев, ул. П.Ю.Тодоров, ул. Костина, ул. Орехова гора, ул. Хайдушка гора, ул. Червена роза и жк Гоце Делчев бл.41 и бл.45. Създадена е необходимата организация и ще се работи непрекъснато до отстраняване  на аварията.

„Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба  „Топлофикация София” ЕАД