Съобщение 22.10.2010г.

2010-10-22

„Топлофикация  София” ЕАД уведомява своите клиенти в ж.к.”Люлин” 4 и 5 микрорайон, че поради авария на главен топлопровод е спряно топлоподаването. Създадена е необходимата организация и ще се работи непрекъснато до отстраняване  на аварията.
„Топлофикация София” ЕАД поднася  извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба  „Топлофикация София” ЕАД