Пресинформация20.10.2010г.

2010-10-20

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ”ЕАД  ЗАПОЧВА ОБЩОТО ПУСКАНЕ НА ОТОПЛЕНИЕТО ОТ  21 ОКТОМВРИ 2010Г.

       Във връзка с предстоящото понижение на външните температури „Топлофикация София”ЕАД уведомява своите клиенти, че от четвъртък, 21 октомври 2010г., започва общото пускане на отоплението в столицата.
В първия ден ще бъдат включени оставащите детски градини, училища и болници, а от петък, 22 октомври 2010г. ще започне включване на отоплението  в жилищните и административните сгради. Процесът на общото пускане на отоплението в столицата ще приключи в рамките на 5 до 7 дни, като в събота и неделя – 23 и 24 октомври –  ще бъдат осигурени дежурни екипи в четирите топлорайона.
        „Топлофикация София”ЕАД дава възможност на клиентите, които желаят включване на отоплението на по-късен етап, да подадат в обслужващия ги топлорайон  заявление и подписано за целта решение от общото събрание на етажната собственост.
         Напомняме на клиентите още сега да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване  на отоплителните тела след пускане на отоплението, както и да проверят електронните си уреди за дялово разпределение и , ако дисплеят им е угаснал, незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител.

       Призоваваме нашите клиенти да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна и топловодна инсталация и да запълнят източените инсталации. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена, защото това означава, че в някое жилище ремонтът все още не е приключил.
           Съветваме нашите потребители да вземат мерки и да ограничат максимално достъпа до абонатната станция в сградата. Така ще се упражнява строг контрол върху всички манипулации, които се извършват там, ще се предотврати до голяма степен възможността за кражби на топлинна енергия от недобросъвестни съседи и ще се опазват съоръженията, от които зависи качественото и надеждно топлоснабдяване на всички имоти и коректното отчитане на консумираната топлинна енергия.
        „Топлофикация София”ЕАД напомня отново, че за да бъде осигурено постоянно, надеждно и качествено топлоподаване през настъпващия отоплителен сезон, дружеството трябва да заплаща коректно и в срок доставките на природен газ от „Булгаргаз”ЕАД. Това задължава и нашите клиенти коректно в срок да заплащат месечните си сметки за доставената им топлинна енергия.
         „Топлофикация София”ЕАД благодари на всички клиенти, които намериха средства и време да заплатят сметките си за консумираната досега топлинна енергия.


Пресслужба „Топлофикация София”ЕАД