Пресинформация 15.10.2010г.

2010-10-15

„Топлофикация София”ЕАД осигурява дежурни екипи за пускане на отоплението в почивните дни

За улеснение на потребителите в предстоящите почивни дни – 16 и 17 октомври 2010г. от 09.00 до 15.00 часа в четирите топлорайона на „Топлофикация София”ЕАД ще има дежурни екипи, които ще пускат отоплението на заявилите желание сгради. За целта е необходимо упълномощено лице на етажната собственост да представи на дежурните в обслужващия топлорайон заявление и подписано за целта решение на общото събрание на етажната собственост. Клиентите могат да се свържат с обслужващите ги топлорайони на телефони:
ТР”София” –         931 49 49
ТР”София Изток” –     970 99 32
ТР”Земляне” –         859 01 95
ТР”Люлин” –               934 00 80

Директорите на детски градини, училища, болници и здравни заведения, които желаят отоплението да бъде пуснато по-рано, е достатъчно да изпратят заявление в Деловодството на обслужващия ги топлорайон или на факс  958 22 39 в Териториално-диспечерска служба на дружеството. Заявките се изпълняват в деня на подаването.


Пресслужба „Топлофикация София”ЕАД