Съобщение 14.10.2010г.

2010-10-14

„Топлофикация  София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в кв. „Лозенец” в района на бул. „Черни връх”, ул. „Елин връх”, ул. „Козяк”, кв. Южен парк, ул. „Кожух планина”, ул. „Богатица”, ул. „Бунтовник”, ул. „Горски пътник” и бул. „Джеймс Баучър”, че поради авария е спряно топлоподаването. Създадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.   
 
„Топлофикация София” ЕАД поднася  извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба  „Топлофикация София” ЕАД