Съобщение 13.10.2010г.

2010-10-13

„Топлофикация  София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в кв. „Лозенец” между бул. „Дж. Баучър”, ул. „Св. Теодосий Търновски”, ул. „Плачковци”, бул. „Никола Вапцаров” и ул. „Трепетлика”, че поради авария е спряно топлоподаването. Създадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.   
 
„Топлофикация София” ЕАД поднася  извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба  „Топлофикация София” ЕАД