Пресинформация 12.10.2010г.

2010-10-12

Общо 2%  от над 12 000 топлофицирани сгради в столицата са поискали включване на отоплението. Това са 60 жилищни сгради, 45 самостоятелни стопански потребители и офис-сгради,  9 посолства, 91 детски градини, 9 болници и само 20 училища.
„Топлофикация София”ЕАД напомня на директорите на детските градини, училища, болници и здравни заведения, че ако желаят отоплението да бъде пуснато по-рано, следва да подадат заявление в Деловодството на обслужващия ги топлорайон или на факс  958 22 39 в Териториално-диспечерска служба на дружеството.
Съгласно седмичната прогноза, предоставена на „Топлофикация София”ЕАД от НИМХ  при БАН, до края на настоящата седмица  се очакват валежи и слабо повишение на  температурите. 
В случай, че нашите клиенти в сграда – етажна собственост имат желание отоплението да им бъде пуснато предсрочно е необходимо да представят в Деловодството на обслужващия топлорайон заявление и подписано за целта решение на общото събрание на етажната собственост. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на клиентите и чрез нея се избягва възможността за предварително пускане на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на етажната собственост.

Пресслужба „Топлофикация София”ЕАД