Съобщение 12.10.2010г.

2010-10-12

„Топлофикация  София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в зоната между ул. „Варна”, ул. „Хайдут Сидер”, бул. „Вардар”, ул. „Рибен буквар”, бул. „Константин Величков” и ул. „Габрово”, че поради авария е спряно топлоподаването. Създадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.   
 
„Топлофикация София” ЕАД поднася  извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба  „Топлофикация София” ЕАД