Пресинформация 05.10.2010г.

2010-10-05

„Топлофикация София”ЕАД има готовност да пусне отоплението при желание на клиентите

Съгласно дългосрочната прогноза, предоставена на „Топлофикация София”ЕАД от НИМХ  при БАН, в края на настоящата седмица се очаква захлаждане и понижение на температурите, а през втората половина на месеца температурите ще се повишат и ще бъдат над нормата.
Предвид тази прогноза „Топлофикация София”ЕАД напомня на директорите на детските градини, училища, болници и здравни заведения, че ако желаят отоплението да бъде пуснато по-рано, следва да подадат заявление в Деловодството на обслужващия ги топлорайон или на факс  958 22 39 в Териториално-диспечерска служба на дружеството
В случай, че нашите клиенти в сграда – етажна собственост имат желание отоплението да им бъде пуснато предсрочно е необходимо да представят в Деловодството на обслужващия топлорайон заявление и подписано за целта решение на общото събрание на етажната собственост. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на клиентите и чрез нея се избягва възможността за предварително пускане на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на етажната собственост.
Напомняме на всички абонати на дружеството още сега да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване  на отоплителните тела след пускане на отоплението, както и да проверят електронните си уреди за дялово разпределение и , ако дисплеят им е угаснал, незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител.
За допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон,  дружеството предоставя следните телефони:
ТР”София” –         931 49 49
ТР”София Изток” –     970 99 32
ТР”Земляне” –         859 01 95
ТР”Люлин” –               934 00 80
„Топлофикация София”ЕАД напомня отново, че за осигуряването на  постоянно, надеждно и качествено топлоподаване през настъпващия отоплителен сезон, дружеството трябва да заплаща коректно и в срок доставките на природен газ от „Булгаргаз”ЕАД. Това задължава и нашите клиенти коректно в срок да заплащат месечните си сметки за доставената им топлинна енергия.

Пресслужба „Топлофикация София”ЕАД