Съобщение 05.10.2010г.

2010-10-05

Във връзка с подготовка за новия отоплителен сезон и налагащите се превключвания в технологичната схема на ТЕЦ”София” от 10.00-15.00 часа днес е възможно влошаване качеството на битовото горещо водоснабдяване в някои централни части на града.
   
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.
   
                    Пресслужба “Топлофикация  София”ЕАД