Съобщение 30.09.2010

2010-09-30

1 октомври – начало на новия отоплителен
 сезон в столицата

 „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ”ЕАД ИМА ГОТОВНОСТ ДА СТАРТИРА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2010 – 2011Г.


От 1 октомври 2010г. „Топлофикация София”ЕАД има готовност да  стартира новия отоплителен сезон 2010 – 2011г.
Според изискванията на Наредбата за топлоснабдяване и Общите условия на „Топлофикация София”ЕАД, дружеството е длъжно да има готовност да предоставя на своите клиенти топлинна енергия за отопление от 1 октомври до 30 април.
„Топлофикация София”ЕАД ще започне включването на отоплението в сградите, когато бъдат налице следните условия:

 

  • средноденонощната температура на външния въздух в три последователни дни е по-ниска от плюс 12 градуса;
  • дългосрочната прогноза за времето предвижда трайно застудяване.


Напомняме на всички абонати на дружеството да проверят електронните си уреди за дялово разпределение и , ако дисплеят им е угаснал, незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител.
„Топлофикация София”ЕАД благодари на всички клиенти, които намериха средства и време да заплатят сметките си за консумираната досега топлинна енергия.

Пресслужба „Топлофикация София”ЕАД