Съобшение 27.09.2010г.

2010-09-27

„Топлофикация  София” ЕАД уведомява своите клиенти  от ж.к „Света Троица”, че поради авария е спряно топлоподаването. Създадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.   
 
„Топлофикация София” ЕАД поднася  извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба  „Топлофикация София” ЕАД