Съобщение 09.09.2010г.

2010-09-09

„Топлофикация  София” ЕАД уведомява своите клиенти  от кв. „Ив.Вазов” -  района на ул. „Я. Забунов” , „Балша” , „Ст. Малинов” , „Бяла черква” и  бул. „Витоша”, че поради авария е спряно топлоподаването днес до 19.00 часа.  
„Топлофикация София” ЕАД поднася  извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба  „Топлофикация София” ЕАД