„Топлофикация-София”АД предоставя списъците на сградите длъжници

2008-09-04

„Топлофикация София”АД предоставя от днес информация за сградите - длъжници с над 50% просрочени задължения за повече от два месеца. Списъците могат да се видят на Интернет страницата на дружеството – www.toplo.bg  в раздел „Клиенти” - Длъжници.
Информацията ще бъде актуализирана всяка седмица.

Пресслужба „Топлофикация София” АД