Съобщение 25.08.2010г.

2010-08-25

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в ж.к „Обеля” - 2, че поради извършването на планови ремонти по топлопреносната мрежа топлата вода ще бъде спряна за времето от 0:00 ч. на 13.09.2010 г. до 19:00 ч. на 15.09.2010 г.
Потребителите могат да получават допълнителна информация на телефона за информация в ТР „Люлин” - 934 00 80
“Топлофикация София”ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.


Пресслужба “Топлофикация София”ЕАД