Съобщение 18.08.2010г

2010-08-18

„Топлофикация София”ЕАД напомня на своите клиенти, живущи в района между бул. „Черни връх”, бул. „Никола Вапцаров”, ул. „Козяк”, ул. „Кишинев”, че поради планов ремонт - подмяна на топлопровод, ще бъде спряна топлата вода за времето от 18.08.2010г. до 17.09.2010г.
Спирането беше обявено своевременно чрез информация на Интернет страницата на дружеството и разлепване на съобщения във входовете на засегнатите сгради.
Потребителите могат да получават допълнителна информация на телефона за информация в ТР”София Изток” – 970 99 32.

„Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба на „Топлофикация София”ЕАД