Пресинформация 10.08.2010г.

2010-08-10

Във връзка с разпространената информация за спирането на топлата вода в Студентски град, „Топлофикация София”ЕАД уточнява, че  от 10 август 2010г. е спряно топлоподаването към блоковете – студентски общежития на Софийски университет „Св. Климент Охридски” поради натрупани просрочени задължения в размер на 834 000 лв.
На 14 юни 2010г. между ръководството на Софийски университет „Св.Климент Охридски” и „Топлофикация София”ЕАД беше подписано споразумение за разсрочване на задълженията, като първата вноска от 200 000 лева трябваше да бъде изплатена на 12 юли 2010г. Плащането не беше извършено и по тази причина на 27 юли 2010г. дружеството изпрати предупреждение до ръководството на Софийски университет за спиране на топлата вода в общежитията. Тъй като до днес, според подписаното споразумение, все още няма никакви постъпили пари, „Топлофикация София”ЕАД е принудена да спре топлоподаването в студентските общежития на Софийски университет.
 Общо просрочените задължения на всички поделения на Софийски университет към дружеството са над 1милион и 400 хиляди лева.
 „Топлофикация София” ЕАД има ангажимента да осигури нормалното и безпроблемно започване на новия отоплителен сезон в столицата. Това е свързано и с изплащането на нашите задължения към доставчика на гориво „Булгаргаз”, което извършваме с парите, получавани от клиентите ни за доставената им топлинна енергия.
„Топлофикация София”ЕАД напомня, че от 04 август 2010г. в кв. „Студентски град”  в карето между ул. „Б. Стефанов”, ул. „Кирил Попов”, ул. „Проф. Ив. Странски” и ж.к  „Малинова долина” и в карето между ул. „Симеоновско шосе”, ул. „Кирил Попов”, ул. „450” и ул. „Проф. Ив. Странски” се извършва планов годишен ремонт на топлопреносната мрежа, който ще продължи до 19.08.2010г. Клиентите в засегнатите сгради бяха информирани своевременно за спирането на топлата вода.  Днешното спиране на топлата вода в блоковете – студентски общежития на Софийски университет не е вследствие на  извършваните планови годишни ремонти на топлопроводите в квартала.

Пресслужба „Топлофикаиця София”ЕАД