Съобщение 06-08-2010г.

2010-08-06

„Топлофикация София”ЕАД съобщава на  своите клиенти, че поради извършване на планови годишни ремонти, ще бъде спряно топлоподаването в Централна градска част в района между ул. „Ф.Нансен”, бул. „Васил Левски”, ул. „Граф Игнатиев”, ул. „Крум Попов”, ул. Милин камък”, ул. „Калиакра” и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” за времето от 08.30 часа до 21.30 часа на 31 август 2010г.

Напомняме на клиентите от Централна градска част - района между ул. „Княз Борис І”, ул. „П. Парчевич”, бул. „Витоша”, ул. „Алабин”, ул. „Ген. Гурко”, ул. Иван Вазов”, бул. „Васил Левски” и бул. „Патриарх Евтимий”, че поради извършване на ремонти, ще бъде спряно топлоподаването за времето от 08.30 часа до 21.30 часа на
10 август 2010г.
За повече информация клиентите могат да се обръщат към да се обръщат към  ТР „София”  на телефон 931 49 49
      
 
„Топлофикация София”ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба на „Топлофикация София”ЕАД