Съобщение 27.07.2010г.

2010-07-27

„Топлофикация София”ЕАД съобщава на  своите клиенти, че поради извършване на планови годишни ремонти, ще бъде спряно топлоподаването в:
Ж.к „Иван Вазов” –  между бул. „България”, бул. „Витоша”, бул.  „ П.Ю.Тодоров” и ул. „Бяла черква” от 11.08.2010 г. до 14.08.2010 г. и от 28.09.2010 до 30.09.2010г.
Централна градска част между ул. „Д.Груев”, бул. „Хр.Ботев”, бул.  „Македония” и ул. „20 април” от 11.08.2010г. до 12.09.2010г.;

За повече информация клиентите могат да се обръщат към да се обръщат към обслужващите топлорайони:
      ТР „София” – 931 49 49
 ТР „Земляне” – 859 01 95.

„Топлофикация София”ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба на „Топлофикация София”ЕАД